Indmeldelse i værestedet:

Ved indmeldelse tilmeldes via ovenstående link. Pris pr. måned 350,00 kr. (Juli betalingsfri). Betaling sker via månedlig overførsel til konto 0759-3222317621

MVH Værestedet

Udmeldelse fra værestedet:

Ved udmeldelse skal det ske skriftlig til en af bestyrelses medlemmerne. Udmeldelsen skal ske inden den første i en måned og med en måneds varsel. Eks: hvis der udmeldes i løbet af oktober er barnet udmeldt pr. 1-12

MVH Værestedet

tryk her og find HG&IF på Facebook

hgifface