Værestedet består!!!

General forsamling d. 13 maj 2015.

  1. Valg af dirigent 
  2. Formandens beretning - se under fanen årsberetning
  3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget for det kommende år – herunder fastsættelse af kontingent. Kontingent er 350 kr for 5 dage og 250 kr for 2 fastvalgte dage/uge.
  5. Indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelse som består af:
   Formand (Henriette Sørensen fortsat)
   Kasserer (Bo Sundal fortsat)
   Menige medlemmer (Elsebeth Dahl - fortsat, Line Korsbæk - fortsat, Jonna Trøst Juhl - nyvalgt)
   1 suppleant (Joan Hanberg - fortsat, Mette Christiansen - afgående mening/nyvalgt suppleant )  tryk her og find HG&IF på Facebook

  hgifface