FORMANDENS BERETNINGGeneralforsamling Værestedet Friheden

Onsdag d. 13. maj 2015

Året, som snart er gået, har trods et højt medlemstal været præget af usikkerhed omkring Værestedets overlevelse fremadrettet.Henover året har Værestedet haft et stabilt medlemstal på ca. 40 børn, og det er glædeligt, at Kolding Kommunes Fritidsudvalg for nyligt har besluttet, at Væresteds ordningen fortsætter frem til sommeren 2017, og at der ikke umiddelbart er planer om, at den skal nedlægges derefter.Ultimo maj udsendes  et skriv på Harte Skoles Forældreintra med praktiske oplysninger omkring tilmelding, kontingent osv. til de kommende 4. + 5. klasser.Vi har allerede nu modtaget flere positive tilkendegivelser fra forældre til kommende 4. klasses elever, som vi håber munder ud i en tilmelding. Og vi håber naturligvis også, at mange kommende 5. Klasses elever fortsat vil have deres gang i Værestedet.Harte Nyt er et medie, som vi altid skal være præsenteret i med artikler om aktiviteter i den forløbne periode, gerne med fotos af børnene. Det er bestyrelsens ansvar at løse denne opgave, gerne med input fra Værestedets personale.Vi burger også  internettet for at nå ud til flest muligt – harte.dk er vores ansigt udadtil og skolens forældreintra er mediet, vi bruger til at komme ud til forældre/børn på Harte Skole.Hver måned udsender Bjørn, leder af Værestedet, via Conventus en oversigt over månedens aktiviteter, som Værestedet så vidt muligt kører efter.Værestedets faste arrangementer er: Halloween, Filmmaraton, LalandiaBestyrelsen for Værestedet Friheden 2014-2015:Henriette Sørensen (Formand)

Bo Sundahl (Kasser)

Elsebeth Dahl Madsen

Line Korsbæk

Mette Christiansen

  

tryk her og find HG&IF på Facebook

hgifface