Årsberetninger fra sæson 2017/2018.

Formandsberetning      Harte 18. okt. 2018

Så gik der et år mere. Tiden flyver afsted, hvilket jo også må være et udtryk for at vi ikke går og keder os.  Det gør vi bestemt heller ikke, da der hver uge bliver ydet en kæmpe indsats fra rigtig mange frivillige i Harte G&IF. 

Hvis vi kigger tilbage på 2017/18 ser vi ind i et år med mange aktiviteter i Harte G&IF, såvel gamle kendinger (Harte cup, Harte Indoor Cup, Store Harte Dag, gymnastik opvisning)  men også nye tiltag i form af E-lan events og Outdoor fitness. Det er dog også et år, hvor der skyerne over Harte G&IF er trukket mere op end vi har set i mange år. Vi har er i den grad udfordret af en manglende generationsskifte i mange af vores udvalg, herunder særligt i fodbold og festudvalgene. Vi vil dog også i den forbindelse gerne benytte lejligheden til at sige tak for at der stadigvæk er mange i Harte, som ser en værdi i at yde frivilligt arbejde, så der fortsat er et velfungerende til tilbud til vores medlemmer. Vi håber dog på, at der vil komme flere nye om bord. Der er behov for dette.  

Vores mange årige stævneudvalg har i 2018 trukket sig, hvilket kan få stor betydning for de kommende års indtjening i vores forening. Pga. manglende tilmeldinger blev Harte Cup i 2018 aflyst, hvilket var et brud på en over 25 års lang tradition i Harte G&IF. Det er naturligvis ærligt, men vi ønskede ikke at arrangere et stævne uden værdi for holdene. Nye kræfter arbejder på nuværende tidspunkt på at etablere et indendørs  fodboldstævne primo 2019. Vi håber meget på, at dette lykkes. Herudover er der også en stor E-lan Event i julen. Alle disse tiltag vil fremover have afgørende betydning for Harte G&IF indtjening og dermed de tilbud, vi fremover vil kunne give vores medlemmer.  

Vi kan heldigvis med stolthed præsentere vores regnskab for 2017/18 som udviser et overskud på 51 t.kr. Vi har en formue på ca. 1 mio.kr., så vi er i øjeblikket velkonsolideret  Fodboldstævner har i 2017/18 bidraget med et overskud på 90 t.kr. Budgettet for det kommende år har vi lagt ud fra den forudsætning, at der ikke bliver afholdt større stævner i 2018/19 med store overskud. Budgettet udviser et underskud på 85 t.kr. Disse underskud har vi heldigvis mulighed for leve med i en kortere periode takket været vores store egenkapital. 

Den selvstændige afdeling værestedet friheden oplever også fortsat stor tilslutning fra børnene i aldersgruppen 4 -6 klasse. Det er meget positivt. Vi har vist byens største værested, hvilket vi kan være meget stolte over.  Den selvstændige afdeling værestedet friheden oplever også fortsat stor tilslutning fra børnene i aldersgruppen 4 -6 klasse. Det er meget positivt. Vi har vist byens største værested, hvilket vi kan være meget stolte over.  

Der er i 2018 kommet ny ledelse på Harte Skole, hvilket vi fremover ser store muligheder i, herunder en væsentligt forbedret dialog på tværs af Harte G&IF og Skolen. En væsentlig forudsætning for nye tiltag i Harte G&IF er også, at flere vælger Harte Skole til, særligt i yderkanten af vores skoledistriktet.   
For et par uger siden måtte vi desværre sige farvel til vores mange årige bestyrelsesmedlem og tidligere formand Torben Brinkland som desværre tabte sin kamp til kræften.  
På bestyrelsen vegneBeretning Fodbold 2017-18    Harte 18. okt. 2018
Medlemsstatus:
Vi har desværre set en nedgang på medlemssiden fra 143 i sommeren 2017 til 115 betalende fodboldspillere i sommeren 2018 fordelt på:
• U5-U12:  68 spillere (heraf 8 U12´ere, som er slået samme til Kolding Nord i 2017)
• U13-U19: 20 spillere (meldt ind I Kolding Nord via HG&IF)
• Oldboys+senior: 27 spillere

Rigtigt glædeligt er fremgangen på de yngste (<U8) som har oplevet fremgang fra 26 til 34 medlemmer grundet rigtigt godt træningsmiljø og forældreopbakning. 
Det er vores vigtigste udfordring at fastholde disse medlemmer samt sikre fortsat tilgang af de kommende årgange, så vi undgår de huller i årgange som vi har oplevet på de senere år. 
På seniorsiden fastholder vi Oldboys og Serie 6 Herre med knap 30 spillere i alt.   

Kolding Nord:
Samarbejdet mellem AVGIF, BGIF, NBSIF (fra U13) er nu udvidet til et klubsamarbejde, men i praksis er intet ændret. Det var en nødvendighed for at fastholde holdene i de puljer, de kvalificerer sig til efter hver sæson (dikteret af DBU). Samarbejdet kører godt, og vi kan glædeligt konstatere fortsat 14 spiller på 2004 årgangen nu U15 som den første ”store” årgang, samt vi fastholder de få spillerer på U13, U17 og U19, som vi har. 

Vi har desuden fået etableret et rigtigt godt samarbejde med BGIF og AVGIF for de yngre årgange, hvor de respektive klubber har udfordringer på antal spillere, når de skal til at spille 8-mands (fra U11). For at undgå spillerflugt pga. niveauforskel giver et tidligt samarbejde muligheden for at fastholde spillere. Det har fungeret fantastisk på 2007 årgangen (nu U12), og fra i sommers slog 2008 årgangen (nu U11) sig sammen med BGIF. På pigesiden er der ligeledes etableret samarbejde på U12 og U13. Det er selvfølgeligt ærgerligt, at vi ikke har medlemmer nok i Harte til at fastholde hold på alle årgange, men det er nu engang et lille samfunds lod. 

Fodboldsamarbejde i Kolding:
Samarbejdet blandt fodboldklubberne i Kolding er efterhånden ved at være etableret, og der kommer løbende nye tiltage så både talent / elitesamarbejdet kører nu i faste rammer, og der er fortsat en rigtig god dialog blandt klubberne. DBU har nu også anerkendt samarbejdet, hvilket har resulteret i at de har deldelt et Topcenter til KIF. 

Økonomi:
Vi havde igen i år et flot overskud på ca. 50tkr., dog trukket en lille smule ned i forhold til 2016-17 grundet manglende afholdelse af Harte Mini-Cup. Ingen tvivl om, at stævnerne er essentielle for at fastholde indtægterne i Harte Fodbold og dermed fastholde lave kontingenter og gode forhold. Indtægterne fra de 3 Harte Cup´s har givet gennemsnitligt 115tkr. i de foregående 5 år, hvilket groft sagt er fundamentet for økonomien hele idrætsforeningen.

Status Fodbold- og Stævneudvalg og trænerfronten:
Vi har I flere år forsøgt at få nye kræfter med i både fodbold- og stævneudvalgene, og det ser nu heldigvis ud til at det er lykkedes at få nye med fra specielt de yngre årgange. Fodboldudvalget har fået tilgang af:
- Lillian Tengesdal: Kasserer, Sekretær og flere opgaver
- Stephan Lorenzen: Medlemskoordinator
Velkommen til jer, og tusind tak til Elsebeth for at have varetaget medlemmerne de senere år. 

Stævneudvalget har længe forsøgt at få nye kræfter med til at planlægge og afvikle vores traditionsrige Harte Cup´s. Da det ikke er lykkedes, sagde vi sidste år fra til Minicup, som desværre ikke blev gennemført i 2018. Harte Cup 2018 var ramt af ca. 50% fald i antal tilmeldte hold, og vi så os desværre nødt til at aflyse dette, da vi ikke ønsker at gennemføre et stævne uden det rette sportslige indhold. Vi er helt sikre på, at der er basis for at holde stævner i Harte, men der skal nye kræfter / tanker / idéer til, og stævneudvalget har valgt at trække sig. Stort tak til Karina, Jakob, Kurt (og undertegnede) for mange års indsats ved Harte stævner. 

I skrivende stund er det glædeligt, at en ny gruppe har meldt s ig til at prøve kræfter med at arrangere et indendørs stævne i weekenden 12/13.  januar. Vi håber at mange vil bakke op om dette stævne så vores dejlige børn fortsat får mulighed for at spille på hjemmebane. 

Vi er rigtigt godt besat på trænerfronten på alle årgange, hvilket er helt essentielt for at fastholde medlemmer og tiltrække nye. Stor ros og tak til alle trænere – uden jer, ingen fodbold. 

Formand – Harte Fodbold:
Undertegnede har beklædt posten som fodboldformand i nu 6 år, og da begge mine drenge spiller i Kolding Nord regi er min daglige gang på grønsværen i Harte efterhånden begrænset. Jeg har derfor informeret fodboldudvalget, at jeg ikke genopstiller som fodboldformand, da der er brug for nye kræfter med større tilknytning til de yngre årgange og nye idéer for Harte fodbold. 

Jeg fastholder rollen som Harte´s repræsentant i Styregruppen i Kolding Nord og kontakt til FSK (såfremt fodboldudvalget ønsker dette :-)), og jeg vil naturligvis være til rådighed for det nye fodboldudvalg og den nye formand, så længe dette efterspørges. 

Tak for indsatsen til trænere, fodboldudvalg og forældre!!!  
Niels Christiansen, Formand Harte Fodbold


Beretning Gymnastik 2017-18    Harte 18. okt. 2018
Sæsonen sluttede vanligvis af med fantastisk gymnastikopvisning i hallen i slutningen af marts.
Som opvisningen sidste år havde vi igen i år hallen stuvende fuld af glade og forventningsfulde publikummer. Vi måtte trække indmarchen 10 min, da der blev ved med at komme folk. Godt at vi også havde sørget for parkering i skolegården på skolen. Alle hold undtaget Herreholdet var på gulvet for at vise hvad de havde lært og øvet gennem vinteren, samt gæstehold fra KIF. Derudover var en af vores intruktører trukket i den tætsiddende gymnastikdragt og viste gymnastik på “verdensplan”. Til stor glæde og fornøjelse for alle.
En superdejlig dag fyldt med godt humør.

Efter endt opvisning og vintersæson, fortsatte sommergymnastik med 5 hold. 3 x spring,  1 x rytme og Outdoor holdet.

Der er masser af kursusmindede og meget villige instruktører i foreningen og mange kommer på kursus så vi kan blive bedre og bedre.
I denne sæson fik instruktør Louise, fra rytmepiger, et skulderklap, da hun modtog Ungdomslederprisen i Kolding kommune. Louise har været instruktør på Rytmepiger de sidste 3 sæsoner og holder vokser størt år for år.

Det var også sæsonen hvor vi for første gang i Gymnastikafdelingen bød på åbent hus inden sæsonstart. Et kæmpe tilløbsstykke, hvor vi faktisk blev blæst bagover af opmærksomhed fra interessede for vores lille forening. Endvidere blev det også den første sæson nogensiden hvor vi blev nød til at sige nej til springgymnaster og oprette ventelister. Vores Outdoor hold så også dagens lys for første gang.

Alt i alt en skøn sæson med masser af nye ideer og tiltag som blev indfriet og arbejdet med. Vi arbejder fra udvalget side meget med hvad vi skal gøre for, at vi i Harte er en forening man vil være i, komme i og blive i.

237 betalende medlemmer bød vi på og vi kom også ud med et pænt overskud.
Overskuddet forventer vi at bruge på flere kurser til instruktører og investering i redskaber til hallen. Alt sammen til fordel for vores medlemmer.

På udvalgets vegne.
Karina Vestergaard Levesen, Formand Harte Gymnastik.


tryk her og find HG&IF på Facebook

hgifface