Årsberetning
Gymnastikafdelingen sæson 2016 / 2017

Sæsonen sluttede vanligvis af med fantastisk gymnastikopvisning i hallen i slutningen af marts.
200 ekstra stole var lejet ind til lejligheden og de blev fyldt til fulde.
10 hold var på gulvet for at vise hvad de havde lært og øvet gennem vinteren, samt 2
gæstehold fra KIF og et stolegymnastikhold fra Christiansfeld.
En superdejlig dag fyldt med godt humør.
Af instruktører fik vi fejret Herreholdets instruktør Betina Pedersen med hendes 10 års
jubilæum i foreningen.
Efter endt opvisning / vintersæson, fortsatte sommergymnastik med 3 hold. 2 x springhold
og 1 x rytmehold. Stor tilslutning hertil.
På trods af instruktørstop efter opstart på Quindeholdet og massive tilbagebetalinger af
kontingenter formåede Gymnastik at komme ud med et plus på kontoen.
Der er masser af kursusmindede og meget villige instruktører i foreningen og i denne
sæson fik instruktør Melanie, fra springholdene, et skulderklap, da hun modtog
Ungdomslederprisen i Kolding kommune.
Som udvalg sætters der stor værdi i at instruktører skal værdsættes for deres iver og
arrangement.
Fra sæsonstart trådte 3 nye piger til i Udvalget. Maj-britt Schults Kreipe, Annette Sørensen
og Pernille Hansen. Alle aktive i foreningen på enten den ene eller anden måde. De fik
deres sag for og til tider med følelsen af at være blevet smidt ud i tingene, uden ståsted og
selv finde frem til svar. Ut. siddende formand rejste nemlig til Malaysia for en længere
periode. Forsøgte dog at være med på sidelinien så godt som det kunne lade sig gøre og
med store tidsforskelle.
Men de klarede det alle til UG og har gjort Gymnastikafd. til det den er i dag. Alle 3 meget
energiske, med hjertet på rette sted og fulde af ideer og intentioner.
Inden sommerferien gik igang og den nye sæson stod fordøren, fik udvalget skudt igang i
et sam.arb. med DGI om, at gøres Gymnastikforeningen til et godt sted at være for både
gymnaster, forældre og ikke mindst instruktører. Dette arbejdes der stærkt videre med
næste sæson.
Sæson 2017 / 2018 er nu skudt i gang og vi er kommet fantastisk fra start.
På udvalgets vegne.
Formand Karina Vestergaard Levesen.

tryk her og find HG&IF på Facebook

hgifface