.
Tilmelding:

Alle børn og voksne betaler kontingent på det hold de melder sig på.
De 3 første gange på holdet er gratis. Hvis man ønsker at fortsætte skal man inden 4. lektion tilmelde sig og betale via
http://www.hartegif.dk/da/fodbold/kontingent

Tilmelding og medlemskab er personlig, dvs. børn skal have deres eget medlemskab. 
Hvis man ønsker at gå på flere hold, så skal man tilmeldes hvert hold særskilt.
Der ydes ikke søskenderabat eller rabat ved tilmelding til flere hold.

Når du melder dit barn/børn til, så husk at det er deres navn og deres fødselsdag du skal oplyse sammen med din mail adr. og dit mobil nr.

Har du/dit barn været medlem tidligere, er det vigtigt du vælger ”Allerede medlem”.
Hvis du ikke kan huske din kode, så kan du få en ny tilsendt – alternativ kan du se koden på bekræftelsen fra sidste sæsons hold.
Hvis du oplever problemer med tilmelding, så kontakt træner for holdet.

Når du har gennemført tilmeldingen, modtager du en mail som bekræftelse. Der kan gå op til ½ time inden du modtager mailen.
Hvis holdet skulle være fuldt booket, kan du blive registreret på venteliste og så får du automatisk en mail, hvis/når der bliver en ledig plads.
Hvis du er i tvivl om hvilket hold dit barn/børn skal gå på, så tag kontakt til holdlederen. 


Kontingent:

Harte Gymnastik afdeling består af frivillig arbejdskraft.
Dit kontigent går bl.a. til hal-leje, udskiftning/forbedring af vores udstyr og redskaber samt uddannelse af instruktørerne så de får ny viden som kommer vores medlemmer til gode.
Derfor er vi nødt til at sikre os, at kontingenter bliver indbetalt rettidigt.

I kontingentet er indeholdt deltagelse i 2 stævner pr. sæson.
Herefter er der egenbetaling såfremt barnet ønsker at deltage i flere stævner.
Det er selvfølgelig gratis at deltage i klubbens egne stævner samt turneringskampe.

Kontingentet dækker normalt 1
Vinter sæsonen:  September-Marts   
eller
Sommer sæsonen: Marts til September 

Hver ny spiller får ved opstart tilbudt en træningsdragt mod en egenbetaling på kr. 100,00.
Der vil komme logo samt navn på dragten.
Inden bestilling af dragten er det en forudsætning at kontingent for sæsonen er betalt. ”Gamle” spillere vil få samme tilbud hvert 2 år.

Spillertøj til kampe er selvfølgelig inkluderet i kontingentet og skal tilbageleveres når spilleren stopper i klubben.

 

Refundering af kontingent:

Hvis du/dit barn er tilmeldt og betalt for et hold, og bagefter vurderer, at holdet ikke er noget for dig, skal du senest efter 4. træningsdag bede om at få kontingentet retur ved at henvendelse til kassereren.
Hvis du har tilmeldt dig et forkert hold, så ret henvendelse til kassereren.


Træningen:

Alle hold trænes af instruktører, som interesserer sig og brænder for det de laver. Mange har enten selv været i foreningen og/eller haft børn i foreningen.
Fælles for alle: instruktørerne bruger deres fritid på at træne dit barn/børn.
Men idet klubbens drift er baseret på frivillige hænder, håber vi at du som forælder også vil give en hånd med når vi mangler frivillige til arrangementer m.m.
For at der bliver plads til så meget gymnastik, fodboldt, leg og træning som muligt, så kan der være behov for hjælp fra din side.
Det kan f.eks. være i forbindelse med sætte redskaber ud eller pakke dem væk efter end træning, for jo flere voksne der er til at hjælpe med denne del, jo mere tid får dit barn/børn til den sjove del.

Så spørg gerne holdlederen på holdet, hvad du kan hjælpe med.Kommunikation:

En del holdledere har oprettet Facebook grupper til deres hold, som de bruger i forbindelse med informationer til holdet.
Navnet på Facebook gruppen vil fremgå under holdbeskrivelserne:
Derudover sendes der også informationer ud via vores foreningssystem Conventus.
Vær opmærksom på at hos nogen lander disse mails i spam-foldere, så check din spam-folder fra tid til anden!

Fotos:

Vi gør opmærksom på, at vi i løbet af sæsonen tager situationsfotos af børn og voksne.
Disse fotos anvendes på www.hartegif.dk, i Harte Nyt, på foreningens Facebook sider, samt i program og plakater i forbindelse.


Persondatalov:

Ved tilmelding udfylder du personlige oplysninger såsom fødselsdato, mobil nr samt mail adresse.
Fødselsdato anvendes i forhold til aldersbegrænsede hold. Mobil nr og mail adresse anvendes når vi sender oplysninger ud via vores Foreningssystem Conventus.
Alle oplysninger behandles fortroligt.